fbpx

Lê Thị Thu Hằng

Là người đảm nhiệm nhiều vị trí và công việc như marketing, nghiên cứu, giảng dạy cho nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước, chị có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn các doanh nghiệp về cách thiết kế và quản lí dự án.

Với mục tiêu phát triển năng lực lãnh đạo và sáng kiến cho cộng đồng, chị đã truyền cảm hứng sống có giá trị và sống có trách nhiệm thông qua việc đồng sáng lập tổ chức tình nguyện trẻ Vòng tay Bè bạn (một tổ chức tình nguyện do thanh niên tự làm chủ và lãnh đạo) năm 2005, chương trình Tôi Cam kết (đào tạo năng lực lãnh đạo cho thanh niên và thúc đẩy các sáng kiến xã hội) năm 2013, chương trình PRO Talk (chuỗi nói chuyện chuyên đề và kết nối trí thức) năm 2014.

Đến với Seeding Camp 3 – From 0 to 0.1, chị Thu Hằng sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lí dự án và khơi dậy năng lực lãnh đạo ở mỗi Camper.

Share This